University Healthcare Department

Dear Students,


As you are preparing for the start of your classes, the University Healthcare Department would like to provide you with important information regarding the healthcare services arrangements: registration with the polyclinics on campus, getting a medical excuse if you may get sick, health insurance program and medical check-up:

REGISTRATION FOR PRIMARY HEALTHCARE SERVICES (PHC) WITH UNIVERSITY HEALTH CENTER (UHC)

To get the medical services at UHC on campus, you need to register for PHC with UMC through the egov.kz according to the PHC registration instructions . This is important for the new students who arrived from different cities. This ensures that you have access to prompt medical care when needed. Local students who do not reside on campus have the option to register with the UHC or maintain their registration according to their place of residence in Astana. Please check your PHC registration here or in your personal account on egov.kz
University Health Center (UHC) is located on campus on the ground floor of Blocks D-7 - D-8 (formerly 24-25) for your convenience. It is open on the weekdays from 8:00 to 20:00 and Saturdays from 9:00 to 13:00. Contact information: +7 (7172) 69-26-16, +7 (7172) 69-26-06, +7 (7172) 69-26-08, + 775 007 84 95

GETTING A MEDICAL EXCUSE (SPRAVKA) FOR MISSED CLASSES

DUE TO HEALTH CONDITION

In case of illness, please seek qualified medical assistance on the day of illness by visiting a healthcare organization, calling a healthcare professional, and/or requesting a home visit by an ambulance in accordance with the Health Service and Medical Excuse Guidance.
Please be reminded that it is important to see the doctor or call the ambulance if you are sick for proper treatment. The medical certificate will reflect the dates from your visit dates until the recovery date when your doctor issues the certificate.

STUDENT HEALTH INSURANCE PROGRAM (SHIP)

SHIP is the voluntary health insurance program provided to NU students to improve access to healthcare services and additional benefits in support of their studies: access to 24/7 call center 2407, duty doctor on campus, health insurance during students trips, specified limited provision with dental aid and medication.
The SHIP coverage is effective for the freshmen students from September and provided in cooperation partnership with Jusan Garant and UMC Medical Assistance for the students on the state grants and other special scholarships. Please, check your NU mailboxes for updates from ship@nu.edu.kz. For the students with valid SHIP, your coverage remains in place without interruption.
The SHIP is important for international students as it allows them to access the needed care in a timely manner and needed support by the UMC Medical Assistance in English.

COMPULSORY SOCIAL HEALTH INSURANCE (ОСМС)

All the local students are covered by the compulsory social health insurance provided by the government. If you are told in the UHC and other polyclinics in Kazakhstan that you are not covered with CSHI (ОСМС) please follow the steps provided in the CSHI (ОСМС) Guidance.

MEDICAL CHECK-UP

As part of the health surveillance, the students are to complete the annual medical check-up. It includes a comprehensive assessment of health and enables early detection of any potential health concerns. These check-ups are typically scheduled during the Fall and Spring semesters, aligning with your academic calendar. Detailed information and invitations regarding the medical check-ups will be circulated closer to the scheduled dates.

Should you have any immediate queries or concerns, please check our website and don't hesitate to reach out to us.


Best regards,

University Healthcare Department


Құрметті студенттер,


Сіздер оқудың басталуына дайындалып жатқанда, Университеттің денсаулық сақтау департаменті Сізге медициналық қызмет көрсету тәртібі туралы маңызды ақпараттармен бөліскісі, ол: University Health Center-ге тіркелу, ауырып қалған жағдайда медициналық анықтама алу, медициналық сақтандыру бағдарламасы және медициналық тексеру.

АЛҒАШҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК (АМСК) АЛУ ҮШІН UNIVERSITY HEALTH CENTER (UHC) - ГЕ ТІРКЕЛУ:

Кампуста UHC-де алғашқы медициналық-санитарлық көмек алу үшін сізге egov.kz арқылы АМСК-ге тіркелу нұсқауларға сәйкес University Medical Center-ге (UMC-ге) тіркелу қажет. Бұл әртүрлі қалалардан келген жаңа cтуденттер үшін маңызды. Ол қажет болған жағдайда жедел медициналық көмекке қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Кампуста тұрмайтын жергілікті студенттердің UHC-ге тіркелу немесе Астанадағы тұрғылықты жеріне сәйкес тіркелуін сақтау мүмкіндігі бар. Тіркелген медициналық орталығынызды сілтеме арқылы немесе egov.kz жеке кабинетіңізде тексеріңіз
University Health Center (UHC) сізге ыңғайлы болу үшін кампуста D7 - D8 (бұрын 24-25) блоктарының бірінші қабатында орналасқан. Жұмыс күндері таңғы 8:00-ден кешкі 20:00-ге дейін және сенбі күндері 9:00-ден 13:00-ге дейін ашық. Қабылдау бөлмесінің телефоны: +7 (7172) 69-26-16, +7 (7172) 69-26-06, +7 (7172) 69-26-08, + 775 007 84 95

ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ БОЙЫНША ӨТКІЗІЛГЕН САБАҚТАР ҮШІН МЕДИЦИНАЛЫҚ АНЫҚТАМА АЛУ:

Ауырып қалған жағдайда медициналық көмек көрсету жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес медициналық ұйымға барыңыз, медициналық қызметкерге қоңырау шалыңыз және/немесе жедел жәрдемнің үйге келуін сұраңыз.
Тиісті ем алу үшін дәрігерге бару немесе жедел жәрдем шақыру маңызды екенін еске саламыз. Медициналық анықтамада сіз барған күннен бастап, емделіп болған соң дәрігер анықтама берген күндер көрсетіледі.

СТУДЕНТТЕРДІҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SHIP)

SHIP - НУ студенттеріне арналған ерікті медициналық сақтандыру бағдарламасы, ол медициналық қызметтерге қол жетімділікті жақсарту және студенттердің оқуын қолдау үшін қосымша жеңілдіктер беру үшін ұсынылады: 2407 - 24/7 тәулік бойы байланыс орталығына және кампустағы кезекші дәрігерге қол жетімділік, студенттік сапар кезінде медициналық сақтандыру, стоматологиялық көмек пен дәрі-дәрмектерді шектеулі қамтамасыз ету.
SHIP сақтандыру бағдарламасы жаңа келген студенттерге 2023 жылдың қыркүйек айынан бастап жарамды және Jusan Garant пен UMC Medical Assistance компаниясымен бірлесіп мемлекеттік гранттар мен басқа да арнайы стипендиялар алатын студенттерге беріледі. НУ электрондық поштаңызды ship@nu.edu.kz -ден хаттамалардың келуін тексеріп тұрыныздар. Оқуын жалғастыратын студенттер үшін сақтандыру бағдарламасы үзіліссіз әрекет етеді.
SHIP сақтандыру бағдарламасы халықаралық студенттер үшін маңызды, өйткені ол оларға қажетті медициналық көмекке және UMC Medical Assistance-тен ағылшын тілінде қажетті қолдау алуға және уақтылы қол жеткізуге мүмкіндік береді.

МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ (МӘМС)

Барлық жергілікті студенттер мемлекет ұсынатын міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырумен қамтылған. Егер UHC және Қазақстанның басқа емханаларында сізге МӘМС жүйесінде сақтандырылмағансыз деп айтса, МӘМС бойынша нұсқаулықта келтірілген нұсқауларды орындаңыз.

МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕКСЕРУ

Денсаулық жағдайын бақылау аясында студенттер жыл сайынғы медициналық тексеруден өтуі керек. Ол денсаулық жағдайын кешенді бағалауды қамтиды және ықтимал денсаулық мәселелерін ерте анықтауға мүмкіндік береді. Бұл тексерулер әдетте академиялық күнтізбеге сәйкес күзгі және көктемгі семестрлерде жоспарланады. Медициналық тексерулерге қатысты толық ақпарат пен шақырулар жоспарланған күндерге жақынырақ таратылады.

Егер сізде қандай да бір шұғыл сұрақтар немесе мәселелер туындаса, біздің веб-сайтқа сілтеме бойынша өтіңіз және бізге хабарласыңыз.


Ізгі ниетпен,

Университеттің денсаулық сақтау департаменті


Уважаемые студенты,


Пока вы готовитесь к началу занятий, Департамент здравоохранения Университета хотел бы предоставить вам важную информацию о порядке предоставления медицинских услуг: прикрепление к поликлинике на кампусе, получение медицинской справки в случае заболевания, программа медицинского страхования и медицинский осмотр.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ (ПМСП) В UNIVERSITY HEALTH CENTER (UHC):

Чтобы получать медицинские услуги в UHC на территории кампуса, вам необходимо прикрепиться на обслуживание ПМСП КФ “University Medical Center” через egov.kz в соответствии с инструкцией . Это особенно важно для новых студентов, прибывших из других регионов. Прикрепление к поликлинике на кампусе, гарантирует, что у вас будет своевременный доступ к медицинской помощи в случае необходимости. Студенты, которые не проживают на кампусе, имеют возможность прикрепиться в UHC или сохранить свое прикрепление в соответствии с их местом жительства в Астане. Пожалуйста, проверьте свою регистрацию по данной ссылке или в вашем личном кабинете на egov.kz
Медицинский центр на кампусе (UHC) расположен в студенческом общежитии, на первом этаже блока D-7 - D-8 (ранее 24-25) для вашего удобства. График работы по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 13:00. Телефон регистратуры: +7 (7172) 69-26-16, +7 (7172) 69-26-06, +7 (7172) 69-26-08, + 775 007 84 95

ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ О ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ

В случае заболевания, пожалуйста, обратитесь за квалифицированной медицинской помощью в день заболевания, посетив медицинскую организацию, позвонив медицинскому работнику и/или вызвать бригаду скорой помощи на дом, в соответствии с руководством по медицинскому обслуживанию.
Очень важно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь, если вы заболели, для надлежащего лечения. Выписанная справка от участкового врача, будет содержать даты с момента вашего посещения и дату выздоровления.

ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СТУДЕНТОВ (SHIP)

SHIP - это программа добровольного медицинского страхования, предоставляемая студентам НУ для своевременного доступа к медицинским услугам и дополнительным преимущество в поддержку учебы: доступ к круглосуточному колл-центру 2407 , дежурному врачу в кампусе, медицинская страховка во время выезда заграницу по академической мобильности, предоставление стоматологической помощи и медикаментов по лимитам.
SHIP программа страхования для студентов-первокурсников обучающихся на государственном гранте и других именных грантах, будет действовать с сентября 2023 года и предоставляется в сотрудничестве с Jusan Garant и UMC Medical Assistance студентам. Пожалуйста, проверяйте свой e-мейл на наличие обновлений от ship@nu.edu.kz . Для студентов, продолжающие обучение, программа страхования остается в силе без перерыва.
Также важно, что программа страхования для иностранных студентов, обучающихся на грантах, позволяет своевременно получить доступ к необходимой медицинской помощи и консультаций со стороны UMC Medical Assistance на английском языке.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ (ОСМС)

Студенты, граждане РК, входят в льготную категорию граждан, которые обеспечиваются Обязательным социальным медицинским страхованием (ОСМС), предоставляемый Правительством РК. Если в UHC и других поликлиниках Казахстана вам сообщили, что вы не охвачены программой ОСМС, пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по ОСМС.

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

В рамках контроля состояния здоровья, студенты должны проходить ежегодный медицинский осмотр. Он включает в себя комплексную оценку состояния здоровья и позволяет на ранней стадии выявить возможные проблемы со здоровьем. Медицинский осмотр планируется провести в течение осеннего и весеннего семестров, в соответствии с вашим академическим календарем. Подробная информация и приглашения относительно медицинских осмотров будут направлены ближе к запланированным датам.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращаетесь к нам. Полную информацию можно найти на нашем веб-сайте.


С уважением,

Департамент здравоохранения Университета